31 januari 2020

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2020-01-31

Anslag/bevis

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beslutade vid
sammanträdet 2020-01-31 om omedelbar justering för detta ärende;
§ 4 Framställan till Borås stad om lokalbehov Guttasjöns övningsanläggning

Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se samt på varje medlemskommuns digitala anslagstavla med hänvisning till www.serf.se.
SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2020-01-31
Justeringsdatum: 2020-01-31
Anslaget sätts upp: 2020-01-31
Anslaget tas ned: 2020-02-24

Protokollsutdraget finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Administrationen, Olovsholmsgatan 12, Borås