14 februari 2020

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2020-01-31

Anslag/bevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se. SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2020-01-31
Justeringsdatum: 2020-02-13
Anslaget sätts upp: 2020-02-14
Anslaget tas ned: 2020-03-09

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Administrationen, Olovsholmsgatan 12, Borås