23 mars 2020

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2020-03-20

Anslagsbevis

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beslutade vid
sammanträdet 2020-03-20 om omedelbar justering för detta ärende;
§ 16 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019
Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se samt på varje medlemskommuns digitala anslagstavla med hänvisning till www.serf.se.
SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2020-03-20
Justeringsdatum: 2020-03-20
Anslaget sätts upp: 2020-03-20
Anslaget tas ned: 2020-04-14

Protokollsutdraget finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Administrationen Olovsholmsgatan 12, Borås