Mobilmeny.

08 september 2020

Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2020-08-28

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se. SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2020-08-28
Justeringsdatum: 2020-09-07
Anslaget sätts upp: 2020-09-07
Anslaget tas ned: 2020-09-29

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Administrationen, Olovsholmsgatan 12, Borås