Mobilmeny.


Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2021-03-26

Anslagsbevis

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beslutade vid
sammanträdet 2021-03-26 om omedelbar justering för detta ärende;

14 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2020 (Dnr 2021-000164)

Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se samt på varje medlemskommuns digitala anslagstavla med hänvisning till www.serf.se.SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2021-03-26
Justeringsdatum: 2021-03-26
Anslaget sätts upp: 2021-03-26
Anslaget tas ned: 2021-04-19

Protokollsutdraget finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kansliet Olovsholmsgatan 12, Borås