Mobilmeny.


Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2021-06-11

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2021-06-11
Justeringsdatum: 2021-06-17
Anslaget sätts upp: 2021-06-18
Anslaget tas ned: 2021-07-12

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Kansliet, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås