Mobilmeny.


Justerat protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund 2021-06-01

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2021-06-01
Justeringsdatum: 2020-06-01
Anslaget sätts upp: 2020-06-02
Anslaget tas ned: 2020-06-23

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se. Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.