Mobilmeny.


Justerat protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund 2021-09-14

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Justeringsdatum: 2020-10-04
Anslaget sätts upp: 2020-10-05
Anslaget tas ned: 2020-10-26


Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås. Sjuhärads Samordningsförbund