Mobilmeny.


Justerat protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund 2021-11-24


Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2021-11-24
Justeringsdatum: 2021-11-24
Anslaget sätts upp: 2021-11-29
Anslaget tas ned: 2021-12-20

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se. Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.