28 november 2019

Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-18

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2019-11-26. Anslaget tas ner 2019-
12-18. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats