25 mars 2020

Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-16

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2020-03-24. Anslaget tas ner 2020-
04-15. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats