19 maj 2020

Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-18

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2020-05-19. Anslaget tas ner 2020-
06-10. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster