24 juni 2020

Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-15

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2020-06-23. Anslaget tas ner 2020-
07-15. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster