Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-22

Anslagsbevis

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2021-03-30. Anslaget tas ner 2021-
04-20. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster