Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-19

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2021-04-27. Anslaget tas ner 2021-
05-18. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster