Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-20

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-28. Anslaget tas ner 2021-10-20. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.