Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-15

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2021-11-16. Anslaget tas ner 2021-
12-08. Protokollet förvaras hos Utbildningsförvaltningen. En publik version finns att läsa på kommunens sammaträdesportal Länk till annan webbplats..