Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-15

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2021-11-23. Anslaget tas ner 2021-
12-15. Protokollet förvaras i närarkivet hos utbildningsförvaltningen. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.