Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-15

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2022-06-23. Anslaget tas ner 2022-
07-15. Protokollet förvaras i närarkivet på Vinkelvägen. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..