Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2022-11-16

Anslagsbevis

Prokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-11-24. Anslaget tas ner 2022-12-16. Protokollet förvaras i närarkiv hos utbildningsförvaltningen. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..