Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens utskott 2022-06-15

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-06-15. Anslagets tas ner 2022-07-08. Protokollet förvaras i närarkivet hos utbildningsförvaltningen. Protokollet omfattas av sekretess.