Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens utskott sammanträde 2021-12-13

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-12-14. Anslaget tas ner 22-01-05. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.