Mobilmeny.


Justerat protokoll från valberedningens sammanträde 2021-09-28

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-30. Anslaget tas ner 2021-10-22. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.