Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-10-14

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun
5. Redovisning av obesvarade motioner 2021
6. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige
7. Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen
8. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
9. Inkommet medborgarförslag; Medborgarförslag om rastplats för hundar
10. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om ny flaggstång vid kommunhuset
11. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om för hög hastighet på Elviras väg
12. Inkommen motion: Motion (S) om att inrätta föreningsråd
13. Inkommen motion: Motion (-) om att införa utvecklingscheckar
14. Inkommen motion: Motion (-) om stötta ansökningar till allmänna arvsfonden
15. Inkommen motion: Motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Olsfors
16. Inkommen motion: Motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö
17. Kompletteringsval av suppleant i Gryaab AB - återremiss
18. Kompletteringsval av nämndeman (M) i Borås tingsrätt till och med 2023