Mobilmeny.


Kungörelse

Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd.

Samrådet avser vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024. Det gäller både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster. Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner med vatten som berörs av samrådet, under perioden 1 mars 2021 – 30 april 2021.

Följande handlingar igår i samrådet.

 • Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft, vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024
 • Metoder (bilaga A)
 • Övergripande statistik (bilaga B)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenvikens vattendistrikt
  (bilaga C)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenhavets vattendistrikt
  (bilaga D)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistrikt
  (bilaga E)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Södra Östersjöns vattendistrikt
  (bilaga F)
 • Vatten som påverkas av vattenkraft i Västerhavets vattendistrikt (bilaga G)

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 mars 2021 på https://www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraftlänk till annan webbplats.

Där finns också information om var det går att hitta underlagsmaterial och hur den som vill kan lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverigelänk till annan webbplats.