12 mars 2020

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktige 2020-03-12

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats

Mötet sänds på webben.länk till annan webbplats

 1. Besök från EU-kommissionen OBS! INSTÄLLT!!
 2. Upprop 17:00
 3. Val av protokollsjusterare
 4. Meddelanden
 5. Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2019
 6. Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
 7. Svar på motion (C) om att öka transparensen i kommunens rättsfall
 8. Svar på motion (SD) om en resultatutjämningsreserv
 9. Ny renhållningstaxa för Bollebygds kommun
 10. Antagande av pensionsavtal OPF-KL 18 för förtroendevalda i Bollebygds kommun
 11. Inkommen motion: Motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige
 12. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ersättare (SD) i Bollebo
 13. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ersättare (L) i Bollebo
 14. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ledamot (L) i samhällsbyggnadsnämnden
 15. Befrielse från uppdrag som ledamot (C) i kommunfullmäktige
 16. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ledamot (C) i kommunstyrelsen
 17. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ledamot (C) i valberedningen
 18. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ersättare (C) i valberedningen
 19. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om kontakt med specialpedagogiska skolmyndigheten
 20. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om stöd till elever
 21. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om risk- och konsekvensanalys vid beslut om besparingar
 22. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om riskanalys grundsärskolan
 23. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om besparingar
 24. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om pedagogers kunskapsinhämtning
 25. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om barnperspektivet
 26. Fråga (-) till utbildningsnämndens vice ordförande om utemiljö grundsärskola
 27. Fråga (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om bevarandeplan Nolåns dalgång