Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-06-09

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om upprustning av gångvägar
5. kommet medborgarförslag: Medborgarförslag om lekplats i Bollebygd
6. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om övergångställe över Erikstorpsvägen
7. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om hälsa i Bollebygds kommun
8. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om att införa meröppet på Bollebygd bibliotek
9. Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
10. Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund
11. Årsredovisning 2020 Tolkförmedlingen väst
12. Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
13. Partistöd 2021 - Sverigedemokraterna
14. Partistöd 2021 - Moderaterna
15. Partistöd 2021 - Socialdemokraterna
16. Partistöd 2021 - Kristdemokraterna
17. Partistöd 2021 - Liberalerna
18. Uppföljningsrapport april 2021 för Bollebygds kommun
19. Revisionsberättelse 2020 för Bollebygds kommun - återremiss
20. Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun - återremiss
21. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 - återremiss
22. Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2020 - återremiss
23. Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden 2020 - återremiss
24. Prövning av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2020 - återremiss
25. Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020 - återremiss
26. Prövning av ansvarsfrihet för jävsnämnden 2020 - återremiss
27. Upphävande av utvecklingsplan Olsfors-Hultafors
28. Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
29. Delegeringsrätt till kommunstyrelsen kring eldningsförbud - revidering av kommunstyrelsens reglemente
30. Svar på motion (S) att renovera stora idrottshallen i Bollebygdsskolan
31. Svar på motion (S) om anläggning av beachvolley-/ handbollsplan vid Bollebygdskolan
32. Svar på motion (-) om tidplan och budget för grundsärskola i Bollebygds kommun
33. Svar på interpellation (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om vatten och avlopp
34. Svar på interpellation (-) till kommunstyrelsens ordförande om ökat fokus på bättre folkhälsa
35. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (FR) i samhällsbyggnadsnämnden
36. Befrielse från uppdrag som ersättare (L) i stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)
37. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval, av ersättare i Gryaab AB
38. Befrielse från uppdrag som ersättare (L) i kommunfullmäktige
39. Befrielse från uppdrag och kompletteringsval av ersättare (L) i kommunstyrelsen
40. Befrielse från uppdrag (L) som ledamot i valberedningen
41. Fråga (S) till utbildningsnämndens ordförande om innehåll i nya skolan
42. Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om bostadslösa i kommunen