Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-12-08

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4.Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun
5. Revidering av avfallsföreskrifter för Bollebygds kommun
6. Revidering av renhållningstaxa i Bollebygds kommun
7. Antagande av ny regional avfallsplan 2021-2030
8. Uppföljningsrapport oktober 2021 för Bollebygds kommun
9. Inkommen motion: Motion (MP) om kommunens budgethantering
10. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om inrättande av slöseriombudsman
11. Kompletteringsval av suppleant i Gryaab AB
12. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i socialnämnden
13. Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om julklappar till personal