Mobilmeny.

16 oktober 2020

Omedelbar justering § 121, kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15

Anslagsbevis

Protokollet, § 121, är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-10-16. Anslaget tas ner 2020-11-07. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster