Mobilmeny.

07 oktober 2020

Omedelbar justering § 157, kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06

Anslagsbevis

Protokollet, § 157, är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-10-07. Anslaget tas ner 2020-10-29. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster