Mobilmeny.

13 oktober 2020

Omedelbar justering § 216, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-10-12

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-10-13. Anslaget tas ned 2020-11-03. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.