Mobilmeny.

14 oktober 2020

Omedelbar justering § 99, socialnämndens sammanträde 2020-10-13

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-10-14. Anslaget tas ner 2020-11-04. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.