Mobilmeny.


Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat. 2022-06-09

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Justeringsdatum: 2022-06-09
Anslaget sätts upp: 2022-06-13
Anslaget tas ned: 2022-07-04

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.