Mobilmeny.


Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat 2022-11-16

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2022-11-16
Justeringsdatum: 2022-11-16
Anslaget sätts upp: 2022-11-18
Anslaget tas ned: 2022-12-09

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.