Mobilmeny.


Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat 2023-09-13

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.


Sammanträdesdatum: 2023-09-13
Justeringsdatum: 2023-09-13
Anslaget sätts upp: 2023-09-15
Anslaget tas ned: 2023-10-06


Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.