BoHäM

BoHäM - samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Mark

BoHäM är en plattform för gränslöst samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner.

Arbetet utgår från en gemensam värdegrund och gör det möjligt att tackla delade utmaningar med samlade resurser. Inom samarbetet kan problem som går över kommungränserna lösas gemensamt och samverkan kan ske inom bland annat fysisk planering, vård, skola eller infrastruktur.

Gemensamma projekt

Samarbetet grundar sig på kommunernas gemensamma förutsättningar och utmaningar, inte minst när det gäller infrastrukturella satsningar, men också för bostadsbyggnation, inflyttning och utbildning. Genom BoHäM finns det utrymme för utveckling av en rad projekt som gör det möjligt för kommunerna att verka som en enhetlig region där administrativa gränser inte är ett hinder för utveckling.

BoHäms vision

Gränslöst samarbete

  • För oss närmare varandra
  • Utvecklar oss tillsammans
  • Skapar en bättre vardag