Mobilmeny.


Coronapandemins effekt på den ekonomiska situationen oroar EU:s invånare

Människors förtroende för EU är dock fortsatt stabilt, detta enligt den senaste Eurobarometerundersökningen som publicerades nyligen.

Coronapandemin har försatt världen i ett svårt läge

EU:s invånare litar dock på att EU kommer att ta rätt beslut vad gäller åtgärder kring pandemin i framtiden. I den senaste Eurobarometerundersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillfrågades EU-medborgarnas bland annat om deras förtroende för EU, vilka frågor de anser vara viktigast på EU- och nationell nivå och vad de anser om den nuvarande ekonomiska situationen. I undersökningen som gjordes under juni-juli tillfrågades invånarna även om deras åsikter i EU:s hantering av och åtgärder mot coronapandemin.

Den ekonomiska situationen, EU-ländernas offentliga finanser och invandring

Detta är de tre viktigaste frågorna på EU-nivå enligt EU:s invånare. Den ekonomiska situationen till följd av pandemin är också den fråga som orsakar mest oro i de enskilda länderna, följt av hälsa och sysselsättning. Enligt barometern anser 64 % av EU:s invånare att den ekonomiska situationen är dålig, och många tror att återhämtning av det egna landets ekonomi kommer att dröja fram tills 2023.

Fortsatt optimism trots svåra tider

Vad gäller invånarnas åsikt kring de åtgärder EU tagit för att bekämpa pandemin är EU-medborgarnas åsikter delade. Ungefär hälften är nöjda och hälften missnöjda. Men majoriteten har en optimistisk syn på EU:s framtid och litar på att de kommer att fatta rätt beslut i framtiden.