Mobilmeny.

Coronaviruset: EU stärker sina åtgärder mot desinformation

Desinformation kan vara dödlig under rådande omständigheter och under krisen har EU-ländernas förmåga att hantera problemet satts på prov. Idag presenterar EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant en analys av vidtagna åtgärder för att bekämpa desinformation i samband med coronapandemin och ett antal förslag om hur arbetet ska fortsätta.

Coronapandemin har följts av en massiv våg av falsk eller vilseledande information – även försök från utländska aktörer att påverka EU-medborgarna och diskussionerna i EU. I det gemensamma meddelandet analyseras de omedelbara svarsåtgärderna och konkreta åtgärder som snabbt kan vidtas föreslås.

Läs pressmeddelandet här: https://bit.ly/3cTQjfP Länk till annan webbplats.

Desinformation kan vara dödlig under rådande omständigheter och under krisen har EU-ländernas förmåga att hantera problemet satts på prov. Följande aspekter är centrala för ett mer motståndskraftigt EU:

  • Förståelse: Genom att förstå motiven bakom påverkanskampanjer kan åtgärder anpassas och nå bättre effekt.
  • Kommunikation: Under krisen har EU arbetat hårt för att informera medborgarna om riskerna med desinformation. EU-kommissionen har exempelvis motbevisat myter om coronaviruset, på sidor som besökts mer än 7 miljoner gånger.
  • Samarbete: Att samarbeta är grundläggande för att bekämpa desinformation. Under krisen har samarbete förekommit mellan EU:s institutioner, med internationella parter och onlineplattformar. EU kommer också öka stödet till civilsamhället och oberoende medier.
  • Säkrad öppenhet och insyn: EU-kommissionen har under krisen följt onlineplattformarnas arbete inom ramen för uppförandekoden om desinformation. Ytterligare ansträngningar, ökad öppenhet och insyn samt ökad ansvarsskyldighet krävs.
  • Säkerställd yttrandefrihet: Att säkerställa yttrandefrihet och en demokratisk debatt präglad av mångfald är centralt för arbete mot desinformation. Krisen visar hur viktigt det är med fria och oberoende medier – de tillhandahåller en nödvändig tjänst när de ger medborgarna tillförlitlig och faktagranskad information som bidrar till att rädda liv.
  • Egenmakt, medvetenhet och motståndskraft: Att värna medborgarnas egenmakt och öka medborgarnas medvetenhet och samhällets motståndskraft är också viktigt. Medborgarna ska ha möjlighet att delta i en demokratisk debatt och därför måste man upprätthålla tillgången till information och yttrandefrihet och främja medborgarnas media- och informationskompetens, inklusive kritiskt tänkande och digitala färdigheter.

De åtgärder som föreslås i dag kommer att ligga till grund för EU:s fortsatta arbete mot desinformation, i synnerhet den europeiska handlingsplanen för demokrati och rättsakten om digitala tjänster.