Mobilmeny.

Covid-19. Hur efterlevs rättsstatsprincipen i EU-länderna?

Coronapandemin har lett till omfattande åtgärder för att förhindra smitta. Frågan är hur dessa åtgärder rimmar med EU:s grundläggande värderingar. Välkommen att lyssna till ett panelsamtal i SVT2 den 21 april, klockan 15.00.

Coronapandemin har lett till att EU:s medlemsländer vidtagit stora – i vissa fall mycket omfattande – åtgärder för att skydda sina befolkningar från att bli smittade av viruset. Hur rimmar de åtgärder som medlemsländerna vidtagit för att bekämpa coronapandemin med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen? Vilka medel har EU för att tillrättavisa medlemsstater som inte respekterar rättsstatens princip? Hur kan EU:s rättsstatliga verktyg stärkas och utvecklas?

Välkommen att lyssna till EU-minister Hans Dahlgren, Europaparlamentarikerna Evin Incir (S) och Tomas Tobé (M) samt Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps. Samtalet modereras av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Datum: Tisdag 21 april
Tid: Klockan 15.00-16.00
Plats: SVT Forum Länk till annan webbplats. /SVT 2