Mobilmeny.

EU-kommissionen presenterar ny långtidsbudget för unionen

Coronapandemin har kastat Europa in i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. För att bidra till att ekonomin tar fart igen föreslår EU-kommissionen ett omfattande återhämtningspaket.

Återhämtningspaketet syftar till att:

  • stärka grön omställning
  • stärka digitalisering
  • skapa ett mer motståndskraftigt samhälle

Hur då?

Ett nytt återhämtningsinstrument ”Next Generation EU” på 750 miljarder euro föreslås, som tillsammans med en reviderad EU-budget på 1100 miljarder euro ger EU ett samlat finansiellt stödpaket på 1 850 miljarder euro.

Återhämtningsplanen:

  • har fokus på de hårdast drabbade länderna, regionerna och sektorerna
  • omfattar både lån och bidrag

Till den reviderade EU-budgeten läggs en andra del som ska hjälpa privata investeringar att komma igång samt stöd till företag. Den tredje delen innehåller omedelbara och utökade insatser för forskning på vaccin och behandlingsmetoder, förstärkt civilskyddsmekanism och ett nytt hälsoprogram.

För att finansiera de åtgärder som ligger utanför den traditionella EU-budgeten föreslås EU-kommissionen låna upp pengar på kapitalmarknaden, vilka sedan återbetalas.

Svenska jobb och svensk välfärd är helt beroende av att övriga ekonomier i Europa fungerar. Hälften av Sveriges BNP kommer från utrikeshandel och 2/3 av denna handel sker med EU-länder. Varje dag går 1,5 miljoner människor i Sverige till jobbet inom svensk exportindustri.

Här kan du läsa mer om återhämtningsplanen (engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.