Mobilmeny.
Träd inne i en stad.


EU och vår planet

EU är världsledande i kampen mot klimatförändringar. Inom EU tar man arbetet med att skydda planeten på största allvar och har godtagit alla mål som ställdes upp i Parisavtalet.

EU:s förordningar kräver att länderna investerar i förnybar energi, och biltillverkarna som jobbar i Europa måste vidta drastiska åtgärder för att minska utsläppen från sina bilar och lastbilar, enligt EU:s lagar. Men EU gör även insatser lokalt, från att finansiera ny miljövänlig teknik och miljövänliga transporter till att förbereda lokalsamhällena på klimatförändringarnas realitet.

Visste du att?

  • 17 procent av energin i EU framställs från förnybara källor, och det är dubbelt så mycket som 2004.
  • 40 procent av alla koldioxidutsläpp kommer från byggnader. Transporter står faktiskt för en relativt liten andel.
  • 175 miljoner ton oljeekvivalenter går det att spara genom miljövänlig design och energimärkning fram till 2020 - lika mycket energi som Italien använder på ett år.
  • En tioprocentig ökning av grönområdena i en stad kan sänka temperaturen med 3-4 procent, vilket i sin tur minskar behovet av luftkonditionering.

Du kan läsa mer om hur EU arbetar mot klimatförändringar på sidan EU&ME Länk till annan webbplats.