Mobilmeny.

EU-pengar gör nytta i Sjuhärad

Såväl i Sverige som internationellt pågår utvecklingsarbete för att ungdomar ska fullfölja sina studier. Det EU-finansierade projektet "En skola för alla" fokuserade på just detta 2017-2020.

En fullföljd gymnasieutbildning är en viktig faktor för ett självständigt liv och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. 2017-2020 drevs därför det EU-finansierade projektet "En skola för alla" av Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen och Samordningsförbundet Väst.

33 kommuner medverkade och målsättningen var att fler unga skulle klara sin utbildning, alternativt komma i arbete, och att färre skulle hoppa av skolan. Totalt deltog 450 ungdomar i åldern 15-24 år i någon av projektets aktiviteter.

I videoklippet får du en kort beskrivning av projektet:

Vill du läsa mer kan du göra det i Populärversionen av projektrapporten (Länk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad delaktighet och behörighet till gymnasiet

Projektets resultat är bland annat att 80 % av deltagarna är i studier eller arbete efter att ha tagit del av insatser i projektet. Målet var att nå 60 %. Deltagarna uppger också att de känner sig mer inkluderade i skolan och att projektet bidragit till att de upplever att skolan är viktigare för deras framtid. För deltagare på grundskolan ökade behörigheten till gymnasiet, från 27 % vid inskrivning till 57 % vid utskrivning.

Ett EU-finansierat projekt

Projektet En skola för alla finansierades av Europeiska socialfonden (ESF), vilken Svenska ESF-rådet ansvarar för.

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Vill du läsa mer kan du göra det på Svenska ESF-rådets webbsida (Länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..