Mobilmeny.


Europaforum: En konferens värd att åka på!

Carolina Blom, Gerd Wikström och Christoffer Larsson besökte Europaforum i Hässleholm 2022. De tycker alla som kan borde ta chansen att åka kommande år.

I maj i år arrangerades den 20e upplagan av Europaforum i Hässleholm. Under konferensen möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv. Under seminarier, paneldebatter och utfrågningar belyses europeiska frågor ur ett medborgarperspektiv. På så sätt vill Europaforum tydliggöra sambanden mellan besluten i Bryssel och den enskildes vardag. Samtliga programpunkter är gratis och öppna för allmänheten.

Tre av deltagarna var Carolina Blom och Gerd Wikström, båda studenter på Borås Högskola, samt Christoffer Larsson, lärare på programmet. De besökte Europaforum som en del gemensamt arbete mellan kandidatprogrammet i offentlig förvaltning på Borås Högskola och Europa Direkt Sjuhärad.

- Redan från första programpunkten kände jag mig otroligt inspirerad och ville lära mig mer, säger Gerd och de övriga stämmer in.

- Jag lärde mig flera saker under konferensen som jag kommer använda i undervisningen eller diskutera med mina studenter framöver, säger Christoffer.

Främjar debatt och samtal

Europaforum Hässleholm syftar till att främja en öppen debatt och minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Här samlas representanter från olika politiska inriktningar, sociala bakgrunder och åldrar för att delta i en konstruktiv dialog kring Europas och EU:s betydelse och utveckling. Just detta var något som Carolina och Gerd tyckte var extra intressant.

- Det var kul att se så många personer från olika sektorer, inte bara politiker, inte bara näringsliv utan också den akademiska världen och privatpersoner. När man samlar personer från olika sektorer skapas verkligen fler och spännande perspektiv, säger Christoffer.

EU i riksdagsvalet – aktuellt och viktigt

EU påverkar idag stora delar av våra liv och även inför riksdagsvalet är det viktigt att prata om EU och var partierna står i olika frågor som beslutas på EU-nivå. Våra folkvalda representanter är med och tar beslut i EU och genom valet av styrande i Sverige påverkar vi också hur vår internationella politik ska se ut. Under Europaforum diskuterades även detta. Carolina, som även sedan tidigare haft ett intresse för hur EU framställs i media, tyckte samtalen om medias roll var intressanta och vill poängtera medias otroligt viktiga roll i att göra komplexa frågor begripliga för läsare så att vi alla kan ta till oss information och ta informerade beslut.

Europaforum – väl värt att besöka

Carolina, Gerd och Christoffer tycker alla att Europaforum är väl värt ett besök för den som har möjlighet kommande år, oavsett vem man är, så länge man har ett intresse för frågorna och vill träffa och diskutera med andra.

- Det går även att delta digitalt och på bara delar av programmet om man vill, och det är ju toppen! Säger Gerd.

Läs mer

Läs mer om Europaforum Hässleholm här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Europaforums hemsida kan du även ta del av tidigare års webbsändningar

Läs om kandidatprogrammet i offentlig förvaltning på Borås Högskola här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.