Mobilmeny.


Europa i min region

Under rubriken Europa i min region uppmärksammar vi hur EU-pengar använts i Sjuhärad genom att besöka två olika Leaderprojekt: Glasparken i Limmared och Poppy Park wakeboardförening i Ulricehamn.

Europa i min region är ett gemensamt informationsinitiativ för att lyfta fram EU-insatser för regionerna i Europa. Vi visar upp lite av det som händer i vårt närområde med hjälp av regionala medel och EU-pengar.

Här kan du läsa om två Leaderprojekt som just nu pågår: dels Glasparken i Limmared och dels Wakeboardföreningen i Ulricehamn. I filmerna berättar några av initiativtagarna mer om respektive projekt och ger sina bästa tips på hur du ska tänka när du söker medel från Leader.

Leader Sjuhärad arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Hos Leader kan du ansöka om ekonomiskt stöd för projekt som ryms inom något av följande tre insatsområden:

  • Livskvalitet, exempelvis mötesplatser, friskvård och rekreation.
  • Service, exempelvis nya servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.
  • Entreprenörskap, exempelvis projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen.

50% av finansieringen av Leader kommer från EU:s strukturfonder och resterande betalas av Sjuhäradskommunerna och svenska staten.


En ny aktivitetspark för alla - Glasparken i Limmared

 

I Glasets Hus fina restaurang träffar Europa Direkt José Hernandez, ideellt engagerad och en av initiativtagarna till Leaderprojektet, och Bodil Sandell, projektledare för Glasparken. Glasparken drivs som en del av föreningen Kultur 1740. Föreningen driver Glasets hus med utställningar, aktiviteter, konferensyta och restaurang samt en glashytta för att bevara glastillverkningens historia i Limmared.

Minskad rörlighet blev startskottet

José Hernandez berättar att de tog del av en rapport från GenPep där det framkom att barn och unga inte rör på sig så mycket som de behöver och att såväl ekonomiska som sociala aspekter liksom kön avgör hur mycket vi rör på oss. Detta ville gruppen göra något åt och idén om en aktivitetspark började växa fram. Här skulle finnas möjligheter att arbeta med integration på ett enkelt sätt och att erbjuda kul möjligheter till rörelse för stora och små.

- Vi kontaktade många olika parter för att bygga vår idé vidare, berättar Bodil Sandell. Skolorna kontaktades och fick vara med och rösta om namn på parken och vad de ville ha och hur den skulle se ut. Namnet blev Glasparken och det tycker vi passar bra.

Massor av aktiviteter

Parken är fylld med aktiviteter och byggs för närvarande ut för att matcha behoven även hos de allra minsta besökarna. Det kommer även finnas plats för vila och återhämtning för de som vill och behöver. I sommar kommer parken erbjuda massor av aktiviteter för barn och unga, allt från bolltricks-skola med fotbollsproffs, till basketturnéringar, parkour och bokbuss. Målsättningen för Glasets Hus har varit 7 000 besökare årligen, men mycket tack vare parken räknar man nu istället på 100 000 besökare per år. Många av besökarna har också åkt långt.

- Jag har fått samtal från personer som undrar om de kan komma eller om de kan boka parken, men det är ju gratis och alla får komma hit, skrattar Bodil.

Arbetat med Leader Sjuhärad

Det mesta av arbetet med parken sker på ideell basis. För att kunna fylla parken med aktiviteter och initiera samverkan med andra parter har parkgruppen däremot sökt och beviljats bidrag från Leader Sjuhärad. Syftet med Leader är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Leadermetoden bygger på ett trepartnerskap mellan offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor. José och Bodil är överens om att Leader varit viktigt för parkens utveckling, ekonomiskt men kanske framför allt för att kunna få rådgivning och bolla idéer. José berättar att han pratat med Leaders projektledare flera gånger för att hitta en bra ingång och idé som skulle fungera att utveckla.

- Man blir lätt hemmablind, säger José. Då är det bra att prata med någon som kan vända på idéerna och hitta nya vinklar som man själv kanske inte tänkt på, eller som man själv inte såg som så betydelsefulla från början. Då kan det bli riktigt bra!

Läs mer om Glasparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Nya hinder skapar möjligheter för Poppy Park Wakeboardförening

 

Ovanför Lassalyckans Sportcenter i Ulricehamn har Ulricehamn Wakeboardförening sedan ett år tillbaka sin verksamhet. I en av de dammar som vintertid förser VM-skidspåren med snö har ligger Poppy Park.

Olle Wallin, en av initiativtagarna till parken, berättar att medlemssiffrorna varierar under året med flest medlemmar under sommaren då säsongen är igång. Idag har de ca 150 medlemmar och åldern varierar. Idag är den yngsta medlemmen 6 år och den äldsta 78 år.

- Det roliga är att både sexåringen och 78-åringen är nybörjare på wakeboard och besöker parken flera gånger varje säsong. Det känns kul, säger Olle Wallin.

Poppis park

Wakeboardparken är mycket populär. Idag åker många långt för att besöka parken och åka Wakeboard: från Eksjö, Hestra och Borås. Vid invigningen av parken var även deltagare från Stockholm, Dalarna och Jönköping på besök.

Wakeboard som sport har växt mycket de senaste åren i Sverige, men har länge varit en uppmärksammad sport internationellt. Sverige ligger rätt långt efter internationellt i just kabelwakeboard, men förhoppningen är att kunna arrangera tävlingar och bjuda in internationella gäster till parken i framtiden.

En av målsättningarna för föreningen var att i ett tidigt stadie kunna erbjuda en hög standard redan från start. Medel från Sparbanken och från Leader Sjuhärad gjorde det möjligt att då den målsättningen. Olle berättar att en i styrelsen hade lite kunskap om Leader sedan tidigare men inte tidigare sökt pengar och efter att även banken lyft Leader som en möjlighet påbörjade de processen att göra ett Leaderprojekt.

Att arbeta med Leaderprojekt

Stödet från Leader har de upplevt som mycket bra och även om det finns många byråkratiska delar märkte de aldrig det då handläggarna på Leader stöttade dem genom alla delar av processen och gjorde det enkelt att söka.

För att söka Leadermedel behövs tydliga mål som går att följa upp, och genom att kommunicera mycket med handläggare och inte vara rädd om att be om saker kunde de så småningom landa medel som hjälpt till att bygga upp parken. Idag finns flera hinder, finansierade av Leader. Parken erbjuder också gratis utlåning av utrustning såsom bräda, bindningar, flytväst och hjälm.

Olle Wallin menar att det visst kan vara en del administration med ett Leaderprojekt men att det inte varit ett hinder då man ju vet vad utdelningen blir – det ger otroligt mycket säger Olle:

- Mitt tips är att ställa många frågor, prata mycket med handläggarna och framför allt att söka! Sök bara!

Läs mer om Poppy Park. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information om respektive projekt och Leader finns på länkarna nedan: