Mobilmeny.
Två män i samtal kring ett bord med en EU-flagga.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, och Niklas Harring, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet, i samtal efter föreläsningen.

Firande av Europa Direkt Sjuhärad

Europa Direkt Sjuhärad firade igår den nya verksamhetsperioden med föreläsning och invigningsceremoni.

Firandet hölls på Krafthuset och sändes också live på Facebook. Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, var på besök och träffade politiker och allmänhet. Niklas Harring, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet, gav föreläsningen ”Hållbarhet och korruption - hur hänger det ihop?”, som en del av Hållbarhetsfestivalen.

Europa Direkt Sjuhärad beviljades i våras en ny verksamhetsperiod av EU-kommissionen i Sverige. Det innebär att informationsarbetet kring EU-frågor fortsätter i Sjuhäradsområdet fram till 2025. Finansieringen av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande själva, i det här fallet Bollebygds kommun och Västra Götalandsregionen, som är medfinansiär av verksamheten.

– Europa Direkt-kontoret i Sjuhärad har engagemang, bra program och visat att man kan leverera. Under den kommande perioden kan kontoret för det första fortsätta på inslaget spår, och för det andra lyssna av vad som är Bollebygd och Sjuhärad, och använda de begränsade resurser vi har till att fokusera på det. När vi genomför arrangemang ska de kännas relevanta för dem som bor här, allt från stora frågor som klimatfrågor till lokala frågor. Inte minst ska vi vara öppna för den dialog och de frågeställningar som kommer utifrån, säger Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt (EDIC) är ett nätverk av informationskontor som EU-kommissionen finansierar på fler än 400 platser runt om i Europa och Sverige. De fungerar som lokala informationskontor som hjälper allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, dokument, fonder och program. Europa Direkt-kontoren verkar främst genom att arrangera events, konferenser, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor. Kontoren är fristående från kommissionen och verksamheten ska styras efter lokala prioriteringar och behov. Kontoret i Bollebygd är ett av 15 Europa Direkt-kontor i Sverige.

Prenumerera på nyheter från www.bollebygd.se/EuropaDirekt eller följ Europa Direkt Sjuhärad på Facebook och Instagram, EuropaDirekt7, för löpande information och uppdateringar om kommande arrangemang.