Mobilmeny.
Valambassadörerna som deltog i utbildningen den 22 mars


Föreläsning för valambassadörer i Borås

Den 14 mars höll Europa Direkt Sjuhärad en kort föreläsning om EU och vad EU gör för oss i Sverige. Vi var inbjudna att föreläsa under en utbildning för valambassadörer i Borås stad.

Utbildningen handlade om valsystemet, om EU och Varför det är viktigt att rösta i EU-valet. Utbildningen hölls i stadshuset i Borås under torsdagskvällen den 22 mars.

På plats fanns representanter från Borås valkansli och fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Målgruppen för kvällens utbildning var förstagångsväljare samt personer med funktionsvariationer och utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige.

Kvällen inleddes med att valkansliet berättade om sitt projekt om att öka valdeltagandet i Borås kommun. Därefter höll Li Wikander som är projektledare för vårt Europa Direktkontor en föreläsning om EU och vad EU gör för oss som medborgare.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås visade med hjälp av verktyg på varför det är viktigt att rösta och använda sin demokratiska rätt.

Föreläsningen var mycket uppskattad och vi från kontoret tackar Borås Stad för inbjudan och samarbetet.

Utbildning i Sessionssalen i Borås Stadshus