Mobilmeny.
Fredrik Ganning, EU-skolambassadör


Fredrik Ganning ny EU-skolambassadör

Fredrik Ganning på Bollebygdskolan har nu blivit godkänd som EU-skolambassadör. Som skolambassadör för EU inspirerar och stöttar man kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Det kan innebära att man genomför aktiviteter själv eller i tillsammans med lokala aktörer.

Fredrik Ganning jobbar som SO-lärare på Bollebygdskolan i Bollebygds kommun. Europa Direkt Sjuhärad tipsade Fredrik i höstas om utlysning om nya skolambassadörer varpå Fredrik skickade in sin ansökan.

- Det är intressant jobba med EU och som samhällslärare finns ju en naturlig koppling till ämnet. Det verkar vara en fantastisk fortbildning att bli EU-skolambassadör, säger Fredrik.

Fredrik hade funderat att söka om att bli EU-skolambassadör sedan ett år tillbaka. Som skolambassadör hoppas han kunna föra vidare den kunskap han får till sina SO-kollegor och de som är inblandade i Erasmusprojekt på skolan. Förhoppningen är också att få med fler lärare då EU går att koppla till flera ämnen.

Den 8-12 april kommer alla nya EU-skolambassadörer att åka till Bryssel för fortbildning och nätverkande.

- Det kommer bli väldigt roligt och spännande att lära sig mer om EU och sedan lära eleverna om det. EU:s framtid tycker jag är extra spännande, speciellt nu inför EU-valet och på grund av det politiska läget i Europa. Jag ser även fram emot att äta moules frites i Bryssel, säger Fredrik.

Uppmärksamma EU-frågor och inspirera och stödja kollegor

Förhoppningen är att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.

Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för utvecklingsarbete som vill undervisa om och/eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen.

Mer information om EU-skolambassadörskapet och hur du söker hittar du på EU parlamentets webbplats.länk till annan webbplats