Mobilmeny.

Handlingsplan för en cirkulär ekonomi

Det finns bara ett jordklot, men 2050 kommer världen tillsammans konsumera som om det fanns tre. EU-kommissionen vill göra det lättare att återvinna och reparera elektronik och presenterade den 11/3 ett förslag till handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Hur kan vi minska vårt "slit och släng"?

Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga så används sakerna så länge som möjligt i en cirkulär ekonomi. Och när de går sönder så lagas de, görs om till något annat eller återvinns. En cirkulär ekonomi är helt enkelt en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser.

Det finns en del att göra

Varje år skapas totalt över två miljarder ton sopor i EU-länderna motsvarande fem ton per person och år. Av dessa var hushållssopor, knappt ett halvt ton per person. Sverige ligger klart över EU-genomsnittet när det gäller det totala avfallet men nära snittet när det gäller hushållssopor. Sverige genererar, sett till befolkningsstorlek, femte mest totalt avfall i EU. Den placeringen beror till största delen på avfall från gruvindustrin.

För att uppnå en cirkulär ekonomi som ett led i EU-kommissionens prioriterade miljö- och klimatarbete presenterades igår en handlingsplan. Den hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips

Hur kan vi tillsammans minska vårt "slit och släng"? Det kan handla om att handla begagnat, vara mer rädda om våra saker och laga trasigt istället för att köpa nytt. Vi vill gärna tipsa om Smarta Kartan Sjuhärad Länk till annan webbplats.! Kartan som samlar verksamheter och initiativ där du kan byta, låna, dela, ge/få, hyra i Sjuhärad.