Mobilmeny.

Hur har covid-19 påverkat dig?

Covid-19-pandemin har en rad olika effekter på vår livskvalitet och arbete. Hur har krisen påverkat dig? Hjälp Eurofund att forma lämpliga åtgärder genom att svara på deras enkät.

För att kunna utforma åtgärder mot pandemins effekter har Eurofund skapat en enkät som syftar till att fånga de mest omedelbara förändringarna och deras påverkan.

Frågeformuläret består av fem korta avsnitt. Om du inte vet svaret på en fråga eller inte vill svara, klicka bara på ”vet inte/vill inte svara” och gå vidare till nästa fråga.

Enkäten är helt frivillig och öppen för personer som är 18 år eller äldre. När du påbörjar enkäten bekräftar du att du är 18 år eller äldre. Alla svar samlas in anonymt.

Fyll i enkäten här: https://bit.ly/3aoA1KM Länk till annan webbplats.

Den här enkäten genomförs av Eurofound – EU-organet som har till uppgift att tillhandahålla kunskap för att bidra till att ta fram bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Mer information om Eurofound finns på https://www.eurofound.europa.eu. Länk till annan webbplats.