Mobilmeny.


International Youth Conference 2021

Är du mellan 18-24 år och vill förändra världen?
International Youth Think Tank arrangerar en internationell ungdomskonferens den 22-25 november i Göteborg - och du har chansen att vara med!

"You are bold and audacious. You are 18 to 24 years old. You look to the future. You do not accept the status quo. You want to change the world."

Så beskriver konferensarrangörerna deltagarna till 2021 års International Youth Conference. Konferensen hålls i Göteborg och bjuder in till en internationell mötesplats där unga från olika delar av Europa samlas för att diskutera politik och demokrati och hur vi tillsammans ska motverka nationalism och populism.

Konferensen är avgiftsfri och konferensen står för måltider, logi och resor. Huvudsponsorer är Marcus och Amalia Wallenberg Foundation, Lindholmen Science Park, Göteborgs Stad och Europeiska Kommissionen.

Konferensen tar bara emot ett begränsat antal deltagare.

Vad är International Youth Think Tank (IYTT)?

IYTT är tankesmedja för unga som förespråkar ett öppet, demokratiskt samhälle. De samlar unga människor i hela Europa för möten med makthavare och representanter från industri, universitet, politik och civilsamhälle. Genom dessa möten skapas möjligheter för unga att lägga fram sina idéer och ge sin syn på olika saker direkt till de som har makten att ta beslut. IYTT är också en kollaborativ plattform för unga som vill utveckla projekt och möjliggöra samverkan, visionsarbete och utveckla olika kompetenser.